13. Tháng một 2018 - 20:00

Datmaniac LIVE at The Village, Việt Nam, Thứ bảy, 13. Tháng một 2018

Saigon Hip-Hop in Da Nang!
Welcome Datmaniac, the fastest rapper in Vietnam.

Schedule
8:00pm - 9:00pm - DJ Skulz
9:00pm - 10:00pm - Open #FREESTYLE cypher
10:00pm - 10:30pm - OawnsG'n'Chjuljnh
10:30pm - 11:00pm - New Fame and DJ Skulz
11:00pm - 11:30pm - Datmaniac
11:30pm - 2:00am - DJ Skulz

50k entry.
Includes one free Huda beer, soda or water.
20k Hudas all night.
Bottles service available.

Datmaniac LIVE at The Village

Tặng 1000 vé Đêm nhạc Chào xuân 2018

Tặng 1000 vé Đêm nhạc Chào xuân 2018

Chủ nhật 28. Tháng một 2018
WANNA RACE - To Be Wannable tại HCM

WANNA RACE - To Be Wannable tại HCM

Chủ nhật 21. Tháng một 2018
Lễ hội hoa Mai Anh Đào 2018
Chủ nhật 11. Tháng hai 2018
Đảo CHONG CHÓNG - Despacito
Thứ sáu 26. Tháng một 2018
Digital marketing conference 2018
Thứ bảy 20. Tháng một 2018
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ