13. Tháng một 2018 - 20:00

Datmaniac LIVE at The Village, Việt Nam, Thứ bảy, 13. Tháng một 2018

Saigon Hip-Hop in Da Nang!
Welcome Datmaniac, the fastest rapper in Vietnam.

Schedule
8:00pm - 9:00pm - DJ Skulz
9:00pm - 10:00pm - Open #FREESTYLE cypher
10:00pm - 10:30pm - OawnsG'n'Chjuljnh
10:30pm - 11:00pm - New Fame and DJ Skulz
11:00pm - 11:30pm - Datmaniac
11:30pm - 2:00am - DJ Skulz

50k entry.
Includes one free Huda beer, soda or water.
20k Hudas all night.
Bottles service available.

Datmaniac LIVE at The Village

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ