20. Tháng một 2018 - 9:00 đến 18:00

Digital marketing conference 2018, Việt Nam, Thứ bảy, 20. Tháng một 2018

Hội thảo tiếp thị kỹ thuật số năm 2018 là một diễn đàn mà các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp này chia sẻ những trường hợp nghiên cứu thực tế, kiến thức chuyên môn và tầm nhìn độc đáo về sự thay đổi phát triển nhanh chóng: năng lực để dự đoán tương lai với xu hướng tiếp thị kỹ thuật số ngày nay.

Tham dự và lắng nghe các học viên hàng đầu triển khai mô hình tiên đoán như thế nào và loại hình kinh doanh nào tác động đến nó.

1. Hơn 20 bài trình bày then chốt từ các chuyên gia trong lĩnh vực.
2. Kết nối với hơn 200 chuyên gia và người tham dự trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.
3. Có hơn 10 giờ để mở rộng networking và cơ hội để truy cập các bài trình bày theo yêu cầu sau hội thảo.
4. Hơn 10 trường hợp nghiên cứu thực tế được trình bày từ các công ty và những trọng điểm ảnh hưởng đến xu hướng tiếp thị kỹ thuật số trong năm 2018.


Digital marketing conf 2018 provides a platform for industry leaders to deliver case studies, expertise and share unique insight into the rapidly emerging movement: the power to forecast the future with today's digital marketing trend.

Attend and hear how top practitioners deploy predictive modeling, and what kind of business impact it delivers.

1. 20+ industry expert keynote presentations
2. 200+ industrial/expertise on digital marketing attendees.
3. Over 10 hours of networking opportunities included
Opportunity to access presentations on-demand post-conference.
4. 10+ case studies presented from mature companies & most important executive-driven in digital marketing conf in trend 2018

Agenda:

Digital marketing conference 2018

Săn Hàng Sale Off

Săn Hàng Sale Off

Thứ năm 27. Tháng mười hai 2018
Anime - Thế Giới Của Ước Mơ.

Anime - Thế Giới Của Ước Mơ.

Thứ tư 12. Tháng mười hai 2018
Sự Kiện Nhận Code
Thứ ba 01. Tháng một 2019
TRỌNG HIẾU FANS' HOUSE và VIDEOS
Thứ tư 19. Tháng mười hai 2018
Sự Kiện Nhận Code
Thứ hai 31. Tháng mười hai 2018
Hội Giúp Nhau Tăng Like - Việt Nam
Thứ bảy 22. Tháng mười hai 2018
Đầu Tư Bitcoin An Toàn - VN.
Thứ tư 12. Tháng mười hai 2018
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn
Thứ bảy 29. Tháng mười hai 2018
Hội Trao Đổi Like Facebook ●Việt Nam●
Thứ tư 12. Tháng mười hai 2018
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ