Duolingo Hanoi-Chinese at A'MORE Coffee, A'more Cafe, Thứ bảy, 14. Tháng chín 2019

Join us at A'MORE to practice your Chinese conversation skills and meet your local Duolingo community.

Duolingo Hanoi-Chinese at A'MORE Coffee

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ