Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020), Saigon South International School, Thứ năm, 27. Tháng hai 2020

Explore the language and framework of the VIA Character Strengths Classification and learn how to apply and embed it in the classroom.

Embedding Character Strengths, Vietnam (February 2020)

Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online

Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online

Thứ hai 09. Tháng mười hai 2019
Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online

Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online

Thứ hai 09. Tháng mười hai 2019
Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online
Thứ hai 09. Tháng mười hai 2019
Rubber & Tyre Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
Cosmobeauté Vietnam 2020
Thứ năm 16. Tháng tư 2020
Schneider Go Green 2020: Global Student Case Competition
Thứ bảy 21. Tháng mười hai 2019
Coatings Expo Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
Vietnam International Electrical Appliance Expo 2019
Thứ tư 04. Tháng mười hai 2019
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ