Ergo & ProximaX - Driving Mass Adoption In Blockchain, Hương Sen Hotel, Thứ bảy, 21. Tháng chín 2019

(Tiếng Việt bên dưới)


Blockchain has been the talk of town because of its potential to disrupt industries and businesses across the globe. As this technology becomes increasingly mainstream, Vietnam, seen as an emerging leader in the blockchain world is becoming a point of convergence for thought leaders, enthusiasts, and investors alike.
In keeping with this trend, Ergo and ProximaX, 2 dynamic blockchain projects led by highly respected figures in the industry invite you to their inaugural meetup in Ho Chi Minh City. During this meetup, you will have the opportunity to learn about how their projects are driving mass adoption, and how this can benefit you from either a technology or investment perspective.----------------------------------------------------------Blockchain đã và đang là chủ đề tán gẫu ở khắp nơi vì tiềm năng phá vỡ các ngành công nghiệp và doanh nghiệp trên toàn cầu. Khi công nghệ này ngày càng trở thành xu hướng, Việt Nam, được coi là một nước đi đầu mới nổi trong thế giới blockchain, đang trở thành điểm hội tụ cho các nhà lãnh đạo tư tưởng, những người đam mê và các nhà đầu tư.
Theo xu hướng này, Ergo và ProximaX, 2 dự án blockchain năng động được dẫn dắt bởi các nhân vật rất được kính trọng trong ngành, mời bạn đến buổi gặp gỡ khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc gặp gỡ này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về cách các dự án của họ đang thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và làm thế nào điều này có thể mang lại lợi ích cho bạn từ quan điểm công nghệ hoặc đầu tư.


Ergo & ProximaX - Driving Mass Adoption In Blockchain

Be's Dealer Seminar 2020

Be's Dealer Seminar 2020

Thứ sáu 16. Tháng mười 2020
Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Thứ bảy 18. Tháng bảy 2020
Khóa cảm thụ phim 'Lim Dim' - Lớp N4
Chủ nhật 04. Tháng mười 2020
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ