Hanoi Stock Exchange, Hanoi, Thứ ba, 31. Tháng mười hai 2030

http://hnx.vn/

Facebook HNX cung cấp thông tin về hoạt động của HNX nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Cung cấp kiến thức chứng khoán, đầu tư,...
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg và khai trương hoạt động vào ngày 08/03/2005). Ngày 24/06/2009, Sở GDCK Hà Nội chính thức ra mắt, hoạt động với mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu.

Hanoi Stock Exchange (HNX) was born in accordance with Decision No.01/2009/QĐ-TTg by Prime Ministeron the basis of transforming and restructuring Hanoi Securities Trading Center which was established upon Decision No. 127/1998/QĐ-TTgand launched on 08/03/2005. On 24/06/2009, the HNX was inaugurated as a State-owned single - member limited liability company with the Ministry of Finance as a representative.

Mục tiêu hoạt động của Sở GDCK Hà Nội là tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán minh bạch, công bằng, hiệu quả; phát triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia thị trường.

The optimal goal of the HNX is to operate an transparent, equitable and efficient market, develop new products, attract domestic and foreign investments, and prove itself as an important capital mobilizing channel of the economy, ensuring the interest of investors and market participants.

Hanoi Stock Exchange

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ