International Workshop on Bamboo and Sustainability 2019, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Thứ ba, 10. Tháng chín 2019

The event aims at raising the community awareness in potentials of bamboo and solar power for developing green tourism.

International Workshop on Bamboo and Sustainability 2019

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ