NEPCON Vietnam 2020, Cung Van Hoa Viet Xo (I.C.E.), Thứ tư, 09. Tháng chín 2020

Vietnam's Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment, and Supporting Industries for Electronics Manufacturing - 13th Edition
How will "Industry 4.0" affect the eletronics manufacturing sector? What do manufacturers have to prepare in order to thrive in the era of changes? When will it arrive? These questions and many more will find their answers at "NEPCON Vietnam 2020" as the show will explore the future of the industry through lastest technologies and solutions from 200 brands, 20 countries who will meet over 10,000 industrialists in the only annual gathering in Vietnam

NEPCON Vietnam 2020

Be's Dealer Seminar 2020

Be's Dealer Seminar 2020

Thứ sáu 16. Tháng mười 2020
Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Thứ bảy 18. Tháng bảy 2020
Khóa cảm thụ phim 'Lim Dim' - Lớp N4
Chủ nhật 04. Tháng mười 2020
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ