Nhận và trao đổi vật lq BTS, Việt Nam, Thứ sáu, 08. Tháng sáu 2018

6/8/2017(ngày h chính xác) Sự kiện giúp fan và ARMY có thể trao đoi ảnh, ..... Và nhận quà
Mn nhanh tay hãy tập trung nhé :) <3 :v

Nhận và trao đổi vật lq BTS

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ