23. Tháng mười 2019 - 9:00

Professional Scrum with Kanban, Việt Nam, Thứ tư, 23. Tháng mười 2019

This course is here to help Scrum Teams optimize and measure their flow and - as a result - become more predictable and reliable.

Professional Scrum with Kanban

Ha Noi- October Sundowners

Ha Noi- October Sundowners

Thứ năm 03. Tháng mười 2019
HIGH SCHOOLS & COLLEGES PREP BOOKS DAY

HIGH SCHOOLS & COLLEGES PREP BOOKS DAY

Chủ nhật 06. Tháng mười 2019
Yoga + Brunch
Thứ năm 26. Tháng chín 2019
Seedstars Ho Chi Minh City 2019
Thứ năm 19. Tháng chín 2019
Hoạch Định Con Đường Du học Mỹ và Canada
Chủ nhật 06. Tháng mười 2019
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ