Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm, Saigon Central Post Office, Thứ bảy, 26. Tháng mười 2019

Feel free to join the Whatsapp group for this event via this link: 
Here the Facebook page for this event: 
Join the sightseeing in Ho Chi Minh City on Saturday 26 October at 2-6pm, to walk around with 10-15 people. Afterwards we will join the Dutch pancake night in the meet at Saigon Central Post Office, in the center of the city, in front of the entrance (see picture). If you fancy to join, feel free to contact me:- Facebook: Whatsapp: +31 653 330 057Looking forward!

Sightseeing in Ho Chi Minh City - Saturday 26 October 2pm

Be's Dealer Seminar 2020

Be's Dealer Seminar 2020

Thứ sáu 16. Tháng mười 2020
Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Câu Lạc Bộ Trà Sữa Tiếng Anh

Thứ bảy 18. Tháng bảy 2020
Khóa cảm thụ phim 'Lim Dim' - Lớp N4
Chủ nhật 04. Tháng mười 2020
Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020
Thứ hai 02. Tháng mười một 2020
14th Faldo Series Asia Grand Final 2020
Thứ ba 27. Tháng mười 2020
Read
Thứ tư 11. Tháng mười một 2020
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ