11. Tháng ba 2018 - 7:00 đến 10:00

Spring RACE 2018, Việt Nam, Chủ nhật, 11. Tháng ba 2018

The race organized par the French school "LFI DURAS" in district 9.
5, 10 (for adults and kids above 12 yrs) and 2 kms (kids Race)

Spring RACE 2018

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ