U.S. Defense Strategy in the Indo-Pacific, The American Center, Thứ ba, 20. Tháng tám 2019

How does the United States develop its defense strategy in the Indo-Pacific region? What are the United States government’s priorities and challenges in the region? Join us for an in-depth talk with Elbridge Colby, former Director of the Defense Program at the Center for a New American Security and former Deputy Assistant Secretary of Defense for Strategy and Force Development, as he shares his insight into how the U.S. government develops its defense strategy throughout the world, with a focus on Southeast Asia.
Hoa Kỳ phát triển chiến lược quốc phòng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như thế nào? Các ưu tiên và thách thức mà chính phủ Hoa Kỳ gặp phải trong khu vực là gì? Đến tham gia buổi nói chuyện với Elbridge Colby, cựu Giám đốc Chương trình Quốc phòng tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ và cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Phát triển Chiến lược và Lực lượng, để nghe ông chia sẻ về cách chính phủ Hoa Kỳ phát triển chiến lược quốc phòng trên toàn thế giới, cách riêng về Đông Nam Á.

U.S. Defense Strategy in the Indo-Pacific

Cosmobeauté Vietnam 2020

Cosmobeauté Vietnam 2020

Thứ năm 16. Tháng tư 2020
Coatings Expo Vietnam 2020

Coatings Expo Vietnam 2020

Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
Plastech Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
Căn hộ Eco Green Saigon
Thứ ba 21. Tháng tám 2018
ILDEX Vietnam 2020
Thứ tư 18. Tháng ba 2020
HortEx Vietnam 2020
Thứ tư 26. Tháng hai 2020
Paper Vietnam 2020
Thứ tư 17. Tháng sáu 2020
Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ