Vietnam Coworkation Xperience VCX 2019, Vietnam Silicon Valley, Chủ nhật, 08. Tháng chín 2019

Vietnam Coworkation Xperience 2019 (VCX) is 3-week work and travel experience across Vietnam

Vietnam Coworkation Xperience VCX 2019

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ