Xuất ngũ đợt 1 năm 2018, Việt Nam, Thứ năm, 18. Tháng một 2018

Quân nhân nhập ngũ tháng 2 năm 2016 hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương

Xuất ngũ đợt 1 năm 2018

Tìm sự kiện xung quanh bạn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ